ilustračný obrázok

Podrobné kontakty

ADRESA

Výtvarné kurzy Mirò, o. z.

Trnavská 112

826 33 Bratislava

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu / 1282004003

IBAN / SK 38 1111 0000 0012 8200 4003

SWIFT / UNCRSKBX

INFORMÁCIE  

Mgr. art. Ivana Filkorová

Telefón / 0949 195 188

E-mail /

 

MAPA

AKO NÁS NÁJDETE

Sú dve možné cesty:

  1. Trnavská cesta - smer letisko. Za autoumyvárňou Bublinka odbočte do prvej ulice vpravo.  Prejdite cez bránu priamo pred vchod do budovy FVU.
  2. Zadný vchod do budovy FVU. Z Trnavskej cesty odbocte na parkovisko pred Kulla - záhradné centrum. Prejdite parkovisko, odbocte do brány vpravo. Pokračujte cez areál parkoviska FVU, zabocte vpravo a zaparkujte pred vchodom budovy FVU. 
  • Ateliér sa nachádza na 4. poschodí.