ilustračný obrázok

Všeobecné obchodné podmienky

SPOLOČNOSŤ

Tieto všeobecné podmienky platia v aktuálnom znení pre všetky kurzy a workshopy, ktoré organizuje ateliér Výtvarné kurzy Mirò, o.z. IČO: 42365601, DIČ: 2024143418. Ateliér Výtvarné kurzy Mirò, o.z. organizuje výtvarné kurzy a workshopy pre verejnosť, pripravuje študentov na prijímacie konanie na stredné a vysoké umelecké školy, poskytuje individuálne lekcie kresby a maľby a organizuje teambuilding pre firmy.

1. Prihlášky a rezervácie

Študenti majú možnosť stať sa voľnými členmi nášho občianskeho združenia, a to vyplnením registračného formulára/prihlášky na našej webovej stránke kurzymiro.sk alebo vyplnením prihlášky v ateliéri. Suma, ktorú platia za jednotlivé lekcie je členským príspevkom združeniu. Členstvo v občianskom združení zaniká nezaplatením členského príspevku. Členstvo je možné znovu obnoviť uhradením členského príspevku. Pokiaľ záujemcovia s týmito podmienkami nesúhlasia, bude im vystavená faktúra, navýšená o 20% z ceny kurzu/workshopu.
 
Svoju účasť na každom kurze/workshope je potrebné potvrdiť rezerváciou na našej webovej stránke. Prihlásenie na kurz/workshop bez uhradenia kurzovného je nazáväzné. Bez uhradenia kurzovného záujemcovi negarantujeme miesto na kurze/workshope. Prijatie elektronickej prihlášky a rezerváciu miesta vám potvrdíme e-mailom. Rezervácia sa stáva platnou v deň uhradenia celkovej ceny kurzu/workshopu na náš účet. Pokiaľ ste kurz / workshop uhradili a nemôžete prísť, sumu vám do 7 dní vrátime alebo ju môžete využiť na iný kurz/workshop počas jedného mesiaca od úhrady platby.

2. Spôsob úhrady

Cenu za kurz/workshop je potrebné uhradiť na číslo nášho účtu najneskôr deň pred konaním kurzu/workshopu. Prijatie platby vám potvrdíme na váš e-mail. 

3. Čo je v cene

Niektoré kurzy/workshopy majú zahrnuté v cene všetky pomôcky, no niektoré ponúkajú možnosť vybrať si z viacerých veľkostí plátien alebo papierov, preto sa platí zvlášť za kurz/workshop a zvlášť za materiál podľa spotreby. Aktuálny cenník kurzov, workshopov aj materiálov nájdete na našej stránke kurzymiro.sk. Na maliarske kurzy je potrebné priniesť si vlastné štetce alebo zakúpiť si štetce v našom ateliéri. 

4. Storno podmienky, neúčasť na lekciách

Ak ste uhradili cenu za kurz/workshop a svoju účasť zrušíte v deň jeho konania, vrátime vám 50% z ceny kurzu/workshopu. Ak sa odhlásite skôr, váš kredit môžte použiť na ktorýkoľvek ďalší kurz či workshop z našej ponuky počas jedného mesiaca od úhrady platby. Ak ste nestihli vyčerpať zakúpenú permanentku (6, 8 alebo 12 lekcií), nevyužité lekcie po dobe platnosti permanentky prepadnú. Platnosť jednotlivých permanentiek je uvedená na našej webovej stránke kurzymiro.sk. Všetky kurz/workshopy je možné navštevovať aj jednorázovo. 

5. Darčeková poukážka

Darčeková poukážka má podľa výšky svojej hodnoty a podľa dohody s kupujúcim svoju platnosť. Ak obdarovanému/nej platnosť poukážky nevyhovuje, je potrebné aby si v čase jej trvania dohodol/la náhradný termín. Darčekové poukážky po dobe platnosti nebudú akceptované a ich hodnota prepadne.

6. Zmeny v programe

Vyhradzujeme si právo na zmenu lektora a zo závažných dôvodov taktiež právo zmeny dátumu a miesta konania kurzu/workshopu. Všetky prípadné zmeny budú ohlásené účastníkom e-mailom alebo sms správou.

7. Ochrana osobných údajov

Ateliér Výtvarné kurzy Mirò, o.z. prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje budú použité len pre internú potrebu ateliéru v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám. Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca prihláseným sa na niektorý z kurzov/workshopov dáva súhlas ateliéru Výtvarné kurzy Mirò, o.z. so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.

V ateliéri dbajte na bezpečnostné pravidlá, Vaše činnosti tu prebiehajú na Vašu vlastnú zodpovednosť :-).