ilustračný obrázok

Mgr. art. IVANA FILKOROVÁ

Vedie Individuálne lekcie kresby a maľby, workshopy zamerané na kresbu a pripravuje študentov na príjímacie pohovory. 

  • Absolventka Strednej školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor: Propagačné výtvarníctvo a Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor: Scénické a kostýmové výtvarníctvo.
  • Je spoluzakladateľkou ateliéru Výtvarné kurzy Mirò o. z.
  • Venuje sa voľnej tvorbe.
  • V Kurzy Mirò sa okrem lektorovania venuje správe webovej stránky, sociálnych sietí a komunikácii.

"Na mojich lekciách sa snažím ľudí viesť cestou, ktorá je im vlastná. Učím princípy kreslenia, ale aj vyjadreniu vlastnej individuality. Verím, že každý má v sebe kreatívny potenciál, len je uzamknutý pod vrstvami strachu, sebaposudzovania a veľkých očakávaní. Kreslenie sa tak neraz stáva aktom sebaspoznávania a mnohokrát radostného oslobodenia. Myslím si, že v dnešnej dobe, viac ako kedykoľvek predtým, je hravosť, fantázia, slobodné tvorenie a sebavyjadrenie jednou z dôležitých ciest ako byť celistvým človekom."

 

GALÉRIA AUTORSKÝCH PRÁC